Biro arhitekti sta ustanovila Bor Ivačič in Tomaž Stražar leta 2001.
Sestavljen je iz krovnega podjetja SIM d.o.o. in strokovnih sodelavcev.
V biroju se ukvarjamo s projektiranjem arhitekture, notranje opreme in urbanizma, z nami sodeluje ekipa strokovnih sodelavcev.

Princip dela:
Delo poteka na začetku od idejnih skic in prikazov idej s pomočjo izvedenih projektov in strokovne literature. Po osvojitvi koncepta se izdela idejna zasnova, ki je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo oz. za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Posebno pozornost namenjamo stiku z naročnikom oz. investitorjem, njihovim željam in finančnim zmožnostim.

Naš cilj je ustvariti arhitekturo, ki je funkcionalna, konceptualno dovršena in oblikovno skladna, končni cilj pa je predvsem zadovoljstvo naročnika oz. uporabnika arhitekture.

Biro arhitekti nudi naslednje storitve:

»Oblika sledi funkciji«
Louis Sullivan

Kontakt:

Bor Ivačič u.d.i.a.
t: 01 523 12 32
f: 01 523 12 31
m: 041 244 600
bor.ivacic@arhitekti.net
Tomaž Stražar u.d.i.a.
t: 01 523 12 33
f: 01 523 12 31
m: 041 666 525
tomaz.strazar@arhitekti.net